Vi sköter din brandtätning i Stockholm

Har du en fastighet som är i behov av brandtätning? Vi har lång rutin av att utföra brandtätningar i orter och områden som Södermalm, Älvsjö, Enskede och Liljeholmen. En brandtätning är en investering som man hoppas aldrig kommer att betala av sig, men om den gör det kommer du vara väldigt glad att du gjorde den.

Begränsa skador i händelse av brand med en brandtätning

En bra brandtätning stänger inne en brand och är en brandsäkerhetsåtgärd som inte är beroende av att larmet går eller att det finns någon på plats för att släcka. Vid en brandtätning ser vi till att en eventuell brand får så dåliga förutsättningar som möjligt att sprida sig till fler delar av en fastighet. Det gör vi exempelvis genom att täta sprickor i väggar, brandsäkra ventilationsschakt och mycket annat. Här följer några av fastigheterna vi brandtätar:

 • Lagerhallar och industrilokaler
 • Restauranger och butiker
 • Kontor och andra kommersiella lokaler

Kontakta en specialist på brandisolering

Hur kan man på bästa sätt förbättra det passiva brandskyddet i din fastighet? Boka oss för en inventering av din fastighet så får du reda på det. Av oss får du därefter ett kostnadsfritt prisförslag som inte förbinder dig till någonting. Välkommen!

Vill du ha offert? Kontakta en bra målarfirma i Sthlm idag!

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress