Brandskyddsmålning i Stockholm

Vi hjälper dig att brandsäkra byggnader genom brandskydd som brandtätning, brandskyddsmålning och brandskyddsisolering.

Vi erbjuder byggnadstekniskt brandskydd som brandskyddsmålning, brandisolering och brandtätning till privatpersoner, fastighetsskötare och bostadsrättföreningar. Vid dessa säkerhetsanordningar är det viktigt att allt sköts rätt. Därför använder vi en byggkonsult som specialiserat sig inom måleri i Stockholm. 

Varför utför man brandskyddsmålning?

Vid brand utsätts en konstruktion för påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Målet med brandskyddsmålning är att fördröja brandspridningsförloppet och vinna så mycket tid som möjligt för att hjälp ska kunna hinna komma och släcka elden. Med ett bra brandskydd kan du minska risken för att människor skadas, eller i värsta fall omkommer, vid bränder.

Brandskydd av kvalitet

Vi samarbetar med de bästa leverantörer i branschen, och använder framförallt Alcro som har ett produktsortiment som samtliga godkända i högsta brandklassen. Våra medarbetare har de senaste utbildningar inom området och kan besvara alla dina frågor om brandskyddsmålning.

ROT-avdrag vid brandskyddsmålning

Givetvis kan ni som privatperson nyttja ROT-avdraget vid brandskyddsmålning. Då minskar kostnaderna och bägge partnerna blir nöjda. Kontakta oss på vår email för mer information: malerifirma@stockholm-malare.se

Vill du ha offert? Kontakta en bra målarfirma i Sthlm idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *